Zdobądź certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej!

Ruszyła V edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej, który ponownie pozwoli wyłonić najbardziej wyróżniające się podmioty ekonomii społecznej i solidarnej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przyznawane certyfikaty przyczyniają się zarówno do budowy marki poszczególnych podmiotów, jak i całego sektora ekonomii społecznej.

W roku bieżącym Minister Rodziny i Polityki Społecznej po raz piąty nagrodzi podmioty, które łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, a także samorządy, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Wyróżni podmioty, które w sposób widoczny przyczyniają się do wzmacniania sektora ekonomii społecznej oraz do szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, a także wzmacniania spójności i solidarności społecznej. 

Konkurs organizowany jest od 2018 roku w ramach projektu realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, które chciałyby znaleźć się w gronie najlepszych podmiotów Ekonomii Społecznej i Solidarnej, proszone są o zgłaszanie się do dnia 4 maja 2022 roku (termin wydłużony z 20 kwietnia), za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie konkursu znakjakosci.mrips.gov.pl

W roku 2022 certyfikaty i statuetki przyznawane będą podmiotom ekonomii społecznej w czterech kategoriach:

I. Debiut roku;

II. Najlepszy pracodawca;

III. Sukces rynkowy;

IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.

Natomiast jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wygraną w kategorii

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Jak zdobyć Znak Jakości? Wystarczy 5 kroków:

  • Zapoznanie się z zasadami Regulaminu Konkursu.
  • Wybór kategorii konkursu.
  • Wypełnienie formularza konkursu.
  • Wysłanie zgłoszenia.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody tj. pakiety wsparcia doradczo-szkoleniowego, filmy promocyjne, wyposażenie związane z prowadzeniem działalności oraz udział w targach branżowych. Natomiast podmiot certyfikowany może uzyskać pakiety wsparcia doradczo – szkoleniowego oraz nagrody rzeczowe. Wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z udziałem w naborze można otrzymać pod numerem infolinii podanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie konkursu, jak również w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do odwiedzania strony znakjakosci.mrips.gov.pl oraz mediów społecznościowych MRiPS, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące konkursu.

Przeskocz do treści