Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy

W związku z liczną grupą uchodźców z Ukrainy przybywającą do naszego kraju, zamieszczamy podstawowe informacje, które pomogą w załatwieniu niezbędnych świadczeń.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce mogą udać się do najbliższego punktu recepcyjnego.

W punkcie recepcyjnym:

  • udzielona zostanie informacja na temat pobytu w Polsce,
  • zapewnione zostanie tymczasowe zakwaterowanie,
  • zapewniony będzie ciepły posiłek, napój, podstawowa opieka medyczna oraz miejsce na odpoczynek.

Punkt Recepcyjny w woj. zachodniopomorskim mieści się w Szczecinie przy al. Piastów 40A.

Osoby, które mają zapewnione zakwaterowanie nie muszą rejestrować się w punkcie recepcyjnym.
Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.
Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Więcej aktualnych informacji:
https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Ważne numery telefonów dla uchodźców z Ukrainy
• Urząd ds. Cudzoziemców: tel. 47 721 75 75
• Wojewoda zachodniopomorski całodobowy numer tel. 91 430 30 33

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

• Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na terenie Ukrainy, i którzy zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala zostanie udzielona adekwatna pomoc medyczna
• Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

WAŻNE!
Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.
Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów.


Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

  • nie powinni odmawiać mu pomocy
  • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
  • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
  • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Ochrona zdrowia w Szczecinie

Uchodźcy z Ukrainy mogą skorzystać z pomocy Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Punkt informacyjno-konsultacyjny w sprawach ochrony zdrowia tel. 512 060 914, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie. Pacjenci mogą uzyskać receptę, leki pełnopłatne

Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej

W odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Edukacja

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Prezydent Szczecina informuje, że w związku z wieloma deklaracjami płynącymi od mieszkańców, którzy wyrażają gotowość przyjęcia rodzin z Ukrainy pod swój dach, w tej sprawie można zgłaszać się do Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców. CIC uruchomiło specjalny numer telefonu 791 452 234 (w godzinach 8-18). Zgłoszeń można także dokonywać mailowo pod adresem cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu.

Uruchomiona została rządowa strona za pośrednictwem której można zgłaszać chęć pomocy, potrzebę skorzystania z pomocy w związku z wojną w Ukrainie #PomagamUkrainie
https://pomagamukrainie.gov.pl

Działania lokalnych organizacji pozarządowych

Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie.
Aktualne informacje dotyczące zbiórek: https://www.facebook.com/ukraincy.szczecin/
Związek uruchomił specjalne konto: 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731 z dopiskiem „dla rannych” lub „dla dzieci”.

Stowarzyszenie „Mi-Gracja”
Aktualne informacje dotyczące zbiórek: https://www.facebook.com/migracjapolska
Stowarzyszenie uruchomiło konto: Stowarzyszenie „Mi-Gracja”, 06 1140 2004 0000 3102 7967 2934 z dopiskiem „darowizna”.

Przeskocz do treści