Ruszy艂 nab贸r na MIKRODOTACJE NOWEFIO 2022

1. marca 2022 r. ruszy艂 nab贸r na MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSI臉WZI臉CIA FIO w WOJEW脫DZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023. Jest to szansa dla organizacji pozarz膮dowych nie tylko na zrealizowanie inicjatyw oddolnych. jest to r贸wnie偶 jedna z nielicznym mo偶liwo艣ci m艂odych organizacji na wyposa偶enie si臋 w potrzebny sprz臋t, kt贸ry pos艂u偶y do realizacji ich cel贸w statutowych.

Wysoko艣膰 mikrodotacji wynosi maksymalnie 5000 z艂 i ka偶dy wnioskodawca mo偶e aplikowa膰 jednokrotnie podczas danego naboru.

Operatorem Mikrodotacji na obszarze M. Szczecin, M. 艢winouj艣cie, powiaty: goleniowski, kamie艅ski, policki, gryficki jest Fundacja Inicjatyw Spo艂eczno-Gospodarczych KOMES.

Dla kogo MIKRODOTACJE?

1. M艂ode organizacja pozarz膮dowa (w tym zwi膮zki wyznaniowe, stowarzyszenia JST, sp贸艂dzielnie socjalne, sp贸艂ki non for profit, kluby sportowe, ko艂a gospody艅 wiejskich, ochotnicze stra偶e po偶arne)

M艂oda organizacja pozarz膮dowa to organizacja pozarz膮dowa (o kt贸rej mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, np. stowarzyszenie, fundacja) lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, kt贸ra zosta艂a wpisana do KRS lub w艂a艣ciwego rejestru nie wcze艣niej ni偶 60 miesi臋cy od dnia z艂o偶enia wniosku o mikrodotacj臋. Ponadto, roczny przych贸d takiej organizacji za poprzedni zako艅czony rok obrotowy jej funkcjonowania nie mo偶e przekracza膰 30 tys. z艂.

2. Grupy nieformalne i samopomocowe

Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym 鈥 w jej sk艂ad musz膮 wchodzi膰 nie mniej ni偶 trzy osoby pe艂noletnie, posiadaj膮ce pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, zamieszkuj膮ce na terenie jednego z powiat贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, wsp贸lnie realizuj膮ce lub chc膮ce realizowa膰 dzia艂ania w sferze po偶ytku publicznego, a nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej. Grupa taka mo偶e ubiega膰 si臋 o przyznanie mikrodotacji tylko na realizacj臋 projektu w dowolnej ze sfer po偶ytku publicznego okre艣lonej w art. 4 UoDPPiOW.

Grupa samopomocowa to dobrowolny zesp贸艂 os贸b, kt贸rego aktywne dzia艂anie skierowane jest na pokonywanie problem贸w oraz zmian臋 warunk贸w 偶ycia jego cz艂onk贸w. Je偶eli grupa samopomocowa nie posiada osobowo艣ci prawnej, to wsparcie przys艂uguje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej sk艂ad wchodz膮 przynajmniej 3 pe艂noletnie osoby, a dzia艂ania mieszcz膮 si臋 w sferze po偶ytku publicznego. Je偶eli natomiast grupa samopomocowa dzia艂a w formie organizacji posiadaj膮cej osobowo艣膰 prawn膮, to je偶eli spe艂nia warunki dost臋pu przewidziane dla m艂odych organizacji pozarz膮dowych, mo偶e uzyska膰 w艂a艣ciwe dla nich wsparcie.

3. Patron

Patronem jest organizacja pozarz膮dowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.2 oraz 3 UoDPPioW, kt贸ra mo偶e ubiega膰 si臋 o przyznanie mikrodotacji na realizacj臋 projektu, dzi臋ki kt贸remu konkretna grupa nieformalna b臋dzie mia艂a mo偶liwo艣膰 realizacji lokalnego przedsi臋wzi臋cia. Patron, kt贸ry otrzyma mikrodotacj臋 na wsparcie realizacji lokalnego przedsi臋wzi臋cia przez grup臋 nieformaln膮 to realizator projektu, o kt贸rym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

Wa偶ne terminy

Termin naboru: 01.03.2022 鈥 13.04.2022, godz. 20.00

Termin oceny: 15.04.2022 – 30.04.2022

Termin realizacji: 09.05.2022 – 30.11.2022

Jak i gdzie sk艂ada膰 wnioski?

Wnioski nale偶y sk艂ada膰 wy艂膮cznie elektronicznie za pomoc膮 dedykowanego generatora znajduj膮cego si臋 na stronie https://generatorwzp.nowefio.pl/

Co nale偶y zrobi膰 przed z艂o偶eniem wniosku?

Przed z艂o偶eniem ka偶dego wniosku dotacyjnego, nale偶y bezwzgl臋dnie zapozna膰 si臋 z regulaminem konkursu, w kt贸rym zawarte s膮 szczeg贸艂owe wszystkie informacje. Pozwoli to unikn膮膰 b艂臋d贸w formalnych lub merytorycznych, kt贸re mog膮 by膰 powodem nieprzyznania mikrodotacji.

Wi臋cej informacji na temat MIKRODOTACJI znajduje si臋 na stronie www.mikrodotacje.komes.org.pl

Przeskocz do tre艣ci