Oferta pracy: ANIMATOR / DORADCA KLUCZOWY / (nr ref. A/DK)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES w związku z rozwojem działalności poszukuje osób na stanowisko ANIMATOR / DORADCA KLUCZOWY / (nr ref. A/DK).

OPIS ZADAŃ:

 • promocja ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych
 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska w obszarze ekonomii społecznej i inicjowanie budowania lokalnych koalicji
 • organizowanie i prowadzenie spotkań animacyjno-edukacyjno-integracyjnych oraz wydarzeń animacyjnych
 • inicjowanie współpracy podmiotów ekonomii społecznej (PES)  i przedsiębiorstw społecznych (PS) z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR
  • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES/PS
  • współpraca z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES/PS
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju PES/PS
  • projektowanie i prowadzenie procesów doradztwa służącego rozwojowi PES/PS
 • utrzymywanie kontaktów z mediami i przygotowanie materiałów merytorycznych związanych z sektorem ekonomii społecznej (biuletyny, strona www, itp.)
 • organizacja szkoleń
  •   prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z klientami Ośrodka i udzielanym wsparciem

PROFIL KANDYDATA IDEALNEGO

 • wykształcenie wyższe (kierunek: ekonomia lub pokrewne)
 • minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe
 • mobilność – gotowość do częstych wyjazdów służbowych (głównie 1-dniowych)
 • inicjatywa, kreatywność oraz samodzielność w podejmowaniu i realizacji działań
 • prawo jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdów
 • obsługa pakietu MS Office,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów: Ustawa o działalności pożytku publicznego, Ustawa o fundacjach, Ustawa o stowarzyszeniach, Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Ustawa prawo spółdzielcze, Ustawa o promocji zatrudnienia, Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych i w działaniach na rzecz lokalnej społeczności/organizacji (w tym wolontariat)

OFERUJEMY

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczny czas pracy – praca stacjonarna oraz praca w terenie (w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, M. Szczecin oraz M. Świnoujście)
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i mentoring doświadczonych współpracowników 

Prosimy o nadsyłanie swojego CV (na załączonym wzorze) oraz listu motywacyjnego do dnia 18.03.2022 r. na adres e-mail: biuro@aktywneowes.pl wpisując w temacie nr ref. A/DK.

KIM JESTEŚMY

Od 2010 lat misją Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie jest aktywna promocja znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, współpraca, zaangażowanie.  Do naszego zespołu zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy. Więcej info na nasz temat znajduje się TUTAJ zapraszamy także na nasz Fanpage

Przeskocz do treści