Szkolenie  DOSTĘPNOŚĆ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Czy wiesz, że podmioty ekonomii społecznej są zobowiązane do „dążenia w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”?

Czy wywiązujesz się z obowiązku zapewnienia dostępności zadań publicznych realizowanych przez Twoją organizację?

Zdajesz sobie sprawę z tego, że dostępność nie dotyczy wyłącznie aspektów architektonicznych?

Jeśli choć jedno z pytań wzbudziło w Tobie wątpliwość, to nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Przyjdź i dowiedz się jak wypełnić nowy prawny obowiązek, ale przede wszystkim jak być otwartym na osoby ze szczególnymi potrzebami!

Szkolenie  DOSTĘPNOŚĆ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Termin: 12 marca 2022 r., godz. 9.00 – 16.00

Miejsce: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie, ul. Cukrowa 8 (budynek Uniwersytetu Szczecińskiego)

Prowadząca: Agata Zawadzka

Magister pedagogiki – specjalnych potrzeb edukacyjnych. Od 2016 roku pracuje w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami przy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Prowadzi w mediach społecznościowych profil MigoweLove,
za pośrednictwem którego edukuje z zakresie Kultury Głuchych i Polskiego Języka Migowego.

Uczestnicy: W szkoleniu mogą wziąć udział Przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (np. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) mieszkający w mieście Szczecin, mieście Świnoujście, pow. gryfickim, pow. goleniowskim, pow. kamieńskim lub pow. polickim. W szkoleniu może wziąć udział 12 osób (maksymalnie jedna osoba z podmiotu).

Program:

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i wykładową.

9.00 – 10.30Prawa Osób z Niepełnosprawnościami- zarys historyczny.
Dostępność- jak ją definiujemy?
Prawne aspekty zapewnienia dostępności w PES.
10.30 – 10.45Przerwa  
10.45 – 12.15Uniwersalne projektowanie a racjonalne usprawnienie.
Zasada równości z innymi osobami.
Dostęp alternatywny  
12.15 – 12.30Przerwa  
12.30 – 14.00Dostępność architektoniczna: minimalne warunki, ewakuacja.
Dostępność cyfrowa: standard WCAG 2.1, tworzenie dostępnych dokumentów.
14.00 – 14.30Przerwa obiadowa
14.30 – 16.00Dostępność informacyjno-komunikacyjna:minimalne warunki, tekst łatwy.
Dostępność usług świadczonych przez podmiot: wewnętrzne standardy dostępności, dobre praktyki dostępności, wskazówki do zapewnienia dostępności bez konieczności angażowania usługodawców zewnętrznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza internetowego w terminie do 7 marca 2022 r. Link do formularza:

UWAGA!
Limit uczestników został osiągnięty. Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie na listę rezerwową!

Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatnie:

  1. Profesjonalną i praktyczną wiedzę oraz odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu zapewniania dostępności,
  2. Materiały szkoleniowe,
  3. Certyfikat ukończenia szkolenia,
  4. Wyżywienie,
  5. Ubezpieczenie NNW,

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 516 702 312.

Przeskocz do treści