Projekt POPOJUTRZE 2.0 szansą do powstania innowacji społecznych w obszarze kształcenia

POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze „KSZTAŁCENIE”.

Celem projektu POPOJUTRZE 2.0 jest INKUBACJA MIKROINNOWACJI dla obszaru „KSZTAŁCENIE”, zapewniając Autorom doradztwo i grant na rozwój koncepcji. Nie trzeba być naukowcem i prowadzić zaawansowanych badań. Liczy się na ile i w jakim stopniu Autor rozumie problemy społeczne oraz potrafi i wie jak je rozwiązać. W projekcie POPOJUTRZE szukają pomysłów na SZYBSZE, TAŃSZE i BARDZIEJ WYDAJNE rozwiązywanie trudności z którymi boryka się rynek kształcenia. Chodzi o pomysły, które są skalowalne i możliwe do upowszechnienia wśród instytucji czy organizacji zajmujących się szeroko pojętą edukacją.

To co wyróżnia POPOJUTRZE 2.0 to możliwość rozwoju innowacji wspierających edukację formalną i pozaformalną na każdym etapie życia człowieka. W pierwszej edycji projektu Innowacje dotyczyły tylko edukacji dorosłych. W bieżącej edycji poszukiwane są formy edukacji możliwe do zastosowania od żłobków, przez przedszkola, szkoły, uczelnie i wszelkie podmioty działające na rynku edukacji osób dorosłych.

IV nabór organizowany jest w dniach 21.02.2022 – 07.03.2022. 

Spotkanie informacyjne online

Osoby zainteresowane zgłębieniem wiedzy na temat projektu Popojutrze 2.0 i tym jakie projekty mogą być realizowane, zapraszamy na spotkanie online na platformie Zoom.

KIEDY: 21.02.2022 godz. 11:00 (obowiązują zapisy!)
Link do rejestracji >> https://tiny.pl/9pblh 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.popojutrze2.pl.

Przeskocz do treści