Polski 艁ad – zmiany zwi膮zane z wynagrodzeniami

Od 1. stycznia 2022 r w 偶ycie wchodz膮 zmiany maj膮ce wp艂yw na wynagrodzenia pracownik贸w zatrudnionych na podstawie umowy o prac臋.

 1. Brak odliczenia sk艂adki zdrowotnej oznacza to, 偶e sk艂adka zdrowotna nie pomniejszy zaliczki na podatek. Do ko艅ca 2021 r. kwota 7,75% sk艂adki zdrowotnej pomniejsza艂a zaliczk臋 na podatek dochodowy.
 2. Kwota wolna od podatku (czyli suma rocznych dochod贸w, kt贸re nie podlegaj膮 opodatkowaniu) od 2022 r. zwi臋kszy si臋 z 8000 z艂 do 30 000 z艂, kwota wolna nie zmaleje wraz ze wzrostem dochod贸w (przys艂uguje w I oraz II progu podatkowym)
 3. Zmiana wysoko艣ci miesi臋cznej ulgi podatkowej (je偶eli pracownik z艂o偶y艂 pracodawcy PIT 2), kt贸ra pomniejsza zaliczk臋 na podatek z 43,76 z艂 (525,12 z艂 rocznie) na 425,00 z艂 miesi臋cznie (5 100,00 z艂 rocznie) i od 2022 przys艂uguje w ka偶dym progu podatkowym, czyli r贸wnie偶 dla pracownik贸w, kt贸rzy p艂ac膮 32% podatku w zwi膮zku w wej艣ciem w II pr贸g podatkowy.

UWAGA!!!

KWOTA ZMNIEJSZAJ膭CA PODATEK 鈥 PIT 2

Zak艂ad pracy stosuje kwot臋 zmniejszaj膮c膮 podatek (ulga podatkowa) tak d艂ugo, dop贸ki pracownik nie poinformuje pracodawcy o zmianie stanu faktycznego wynikaj膮cego ze z艂o偶onego PIT 2 (w tym m.in. o osi膮ganiu dochod贸w z dzia艂alno艣ci gospodarczej, dochod贸w z emerytury lub renty, dochod贸w uzyskiwanych w zwi膮zku z zatrudnieniem u innego pracodawcy).

NALE呕Y POPROSI膯 zatem PRACOWNIK脫W, kt贸rzy opr贸cz zatrudnienia na umow臋 o prac臋, osi膮gaj膮 dochody z dzia艂alno艣ci gospodarczej, s膮 zatrudnieni r贸wnie偶 w innym zak艂adzie pracy lub osi膮gaj膮 inne dochody (np. dochody z emerytury lub renty), o kt贸rych mowa w PIT 2 o ZWERYFIKOWANIE CZY PIT 2 w ich konkretnej sytuacji winien by膰 sk艂adany, a co za tym idzie winna by膰 stosowana kwota zmniejszaj膮ca podatek. Zastosowanie ulgi zmniejszaj膮cej podatek w zak艂adzie pracy pomimo zatrudnienia w innym zak艂adzie lub przez osob臋 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub osi膮gaj膮c膮 dochody z emerytury lub renty i inne dochody zawarte w PIT 2 mog膮 skutkowa膰 niedop艂at膮 podatku ju偶 od rozliczenia rocznego za 2022 rok w wysoko艣ci 5 100,00 z艂.

WA呕NIE!!!

Pracownik mo偶e z艂o偶y膰 PIT 2  jedynie przed pierwsz膮 wyp艂at膮 w nowym roku

PRZYK艁AD (dla wynagrodzenia wyp艂acanego w styczniu za grudzie艅)
PIT 2 mo偶na z艂o偶y膰 do 04.01.2022, poniewa偶 wyp艂ata w styczniu 2022 za grudzie艅 2021 przypada 05.01.2022 co oznacza pierwsz膮 wyp艂at臋 w 2022 r.

Pracownik, kt贸ry z艂o偶y艂 wcze艣niej deklaracj臋 PIT 2, ale chcia艂by j膮 wycofa膰 mo偶e to zrobi膰 w ka偶dym momencie.

 1. Nowa skala podatkowa

Pr贸g podatkowy od 2022 wynosi 120 000 z艂, po przekroczeniu kt贸rego ma zastosowanie stawka podatku w wysoko艣ci 32% (do ko艅ca 2021 kwota progu podatkowego wynosi 85 528 z艂)

 1. NOWO艢膯 鈥 ULGA DLA KLASY 艢REDNIEJ

W celu zrekompensowania braku mo偶liwo艣ci odliczania od podatku sk艂adki zdrowotnej, ustawodawca wprowadzi艂 od 2022 roku now膮 ulg臋 dla tzw. klasy 艣redniej. Okazuje si臋, 偶e stosowanie ulgi mo偶e w niekt贸rych przypadkach spowodowa膰 powstanie niedop艂aty podatku dochodowego.

Niedop艂ata podatku mo偶e zdarzy膰 si臋 np. osobom:

 • osi膮gaj膮cym nieregularne dochody ,
 • osi膮gaj膮cym dochody z kilku 藕r贸de艂,
 • pracuj膮cym tylko przez niekt贸re miesi膮ce w roku,
 • zarabiaj膮cym poni偶ej 5701 brutto, ale nieregularnie otrzymuj膮cym np. dodatki jednorazowe lub w roku nagrod臋 jubileuszow膮.

Ulga dla klasy 艣redniej b臋dzie stosowana przez p艂atnika (pracodawc臋) bez wniosku podatnika (pracownika) zatrudnionego na umow臋 o prac臋, czyli ulga dla klasy 艣redniej zostanie zastosowana AUTOMATYCZNIE dla przychod贸w miesi臋cznych pracownika (tj p艂aca brutto) od 5701 z艂 do 11 141 z艂 (rocznie od 68 412 z艂 do 133 692 z艂) wyp艂aconych w 2022, czyli jej stosowanie rozpocznie si臋 od wynagrodzenia za grudzie艅 2021 wyp艂aconego 05 stycznia 2022. Pracodawca (p艂atnik) przy wyliczeniu kwoty przychodu b臋dzie uwzgl臋dnia艂 wy艂膮cznie wynagrodzenia rozliczane i wyp艂acane pracownikowi(podatnikowi) przez tego pracodawc臋.

Zastosowanie AUTOMATYCZNE oznacza, 偶e aby z ulgi dla klasy 艣redniej zrezygnowa膰 podatnik (pracownik) musi z艂o偶y膰 pisemny wniosek. P艂atnik (pracodawca) nie pomniejsza w贸wczas dochodu o omawian膮 ulg臋 najp贸藕niej od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym otrzyma艂 wniosek.

Podatnik (pracownik) sk艂ada taki wniosek ODR臉BNIE dla ka偶dego roku!!! 

UWAGA!!!

 Je偶eli przewidujemy, 偶e nasze przychody w roku podatkowym (czyli wszystkie WYP艁ACONE W danym roku 鈥 tj. p艂aca brutto za grudzie艅 wyp艂acona w styczniu do p艂acy brutto za listopad wyp艂aconej w grudniu) NIE OSI膭GN膭  kwoty co najmniej  68 412 z艂 rocznie lub PRZEKROCZ膭 kwot臋 133 692 z艂 mo偶emy Z艁O呕Y膯 pracodawcy WNIOSEK O REZYGNACJI Z ULGI DLA PRACOWNIK脫W (oznacza to, 偶e miesi臋cznie zap艂acimy wy偶szy podatek, ale w rozliczeniu rocznym nie b臋dziemy zwraca膰 NIEDOP艁ATY PODATKU do Urz臋du Skarbowego w przypadku nieosi膮gni臋cia lub przekroczenia limitu rocznych przychod贸w).

Przypominamy, aby uchroni膰 si臋 i unikn膮膰 przykrych niespodzianek po zako艅czeniu roku podatkowego pracownicy mog膮 z艂o偶y膰 u pracodawcy wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwot臋 ulgi dla pracownik贸w na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT. Gdyby okaza艂o si臋, 偶e ulga jednak si臋 nale偶a艂a to b臋dzie mo偶na z niej skorzysta膰 w zeznaniu rocznym.

 1. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 鈥 mo偶liwo艣膰 rezygnacji od 01.01.2022

Od 1 stycznia 2022 r. pracownik, do kt贸rego wynagrodzenia maj膮 zastosowanie koszty uzyskania przychod贸w w wysoko艣ci 250 z艂 miesi臋cznie (3000 z艂 rocznie), mo偶e z艂o偶y膰 pracodawcy na pi艣mie wniosek o niestosowanie tych koszt贸w. Ma to znaczenie m.in. dla podatnik贸w uzyskuj膮cych przychody z kilku stosunk贸w pracy, gdy cz臋sto dochodzi do przekroczenia rocznego limitu tych koszt贸w w trakcie roku i ostatecznie powstania obowi膮zku dop艂aty przez te osoby podatku w zeznaniu rocznym. Wniosek ten nale偶y sk艂ada膰 odr臋bnie dla ka偶dego roku podatkowego.

 1. Zlikwidowanie mo偶liwo艣ci wsp贸lnego rozliczenia podatkowego z samotnie wychowywanym dzieckiem. W rozliczeniu rocznym osoby samotnie wychowuj膮ce dziecko b臋d膮 mog艂y odliczy膰 od podatku kwot臋 1 500 z艂.

Ka偶dy pracownik przed pierwsz膮 wyp艂at膮 w 2022 roku powinien z艂o偶y膰 u swojego pracodawcy:

– PIT 2 u pracodawcy (jednego), u kt贸rego chce odlicza膰 przys艂uguj膮c膮 ulg臋 425 z艂 miesi臋cznie,

– Wniosek o rezygnacji z odliczania koszt贸w uzyskania przychod贸w je艣li ma wi臋cej ni偶 jednego pracodawc臋,

– Je艣li osi膮ga przychody z wielu 藕r贸de艂 i spodziewa  si臋  osi膮gni臋cia przychodu przekraczaj膮cego 133 692 z艂 –  pisemn膮 rezygnacj臋 z ulgi dla klasy 艣redniej.

Przeskocz do tre艣ci