Ruszy艂y nabory w konkursach dotacyjnych NOWEFIO i PROO

Narodowy Instytut wolno艣ci wraz z pocz膮tkiem grudnia og艂osi艂 nabory w dw贸ch najpopularniejszych rz膮dowych programach dotacyjnych NOWEFIO i PROO. Oba te programy stanowi膮 wyj膮tkow膮 szans臋 nie tylko na realizacj臋 wysokobud偶etowych dzia艂a艅, ale tak偶e na rozw贸j organizacji, dlatego zach臋camy do z艂o偶enia swoich wniosk贸w.

NOWEFIO na lata 2021-2030

Celem g艂贸wnym Programu NOWEFIO jest zwi臋kszenie zaanga偶owania obywateli i organizacji pozarz膮dowych w 偶ycie publiczne przez popraw臋 samoorganizacji spo艂ecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w 偶yciu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie mo偶na z艂o偶y膰 w ramach nast臋puj膮cych Priorytet贸w:

 • Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wsp贸lnego
 • Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w 偶yciu publicznym
 • Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Sk艂adane oferty maj膮 realizowa膰 cel g艂贸wny Rz膮dowego Programu NOWEFIO, jakim jest zwi臋kszenie zaanga偶owania obywateli i organizacji pozarz膮dowych w 偶ycie publiczne przez popraw臋 samoorganizacji spo艂ecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w 偶yciu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Najwa偶niejsze informacje:

 • jedna organizacja mo偶e z艂o偶y膰 jedn膮 ofert臋 w konkursie;
 • nab贸r ofert rozpocznie si臋 w dniu聽06 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin sk艂adania ofert up艂ywa聽10 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00,
 • projekty mog膮 by膰 realizowane od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2024 r.,
 • maksymalna kwota dotacji uzale偶niona jest od Priorytetu (szczeg贸艂owe informacje w og艂oszeniu o konkursie);
 • wniesienie wk艂adu w艂asnego w ramach sk艂adanych ofert nie jest wymagane.

Wi臋cej szczeg贸艂贸w w regulaminie konkursu oraz na stronie niw.gov.pl.


Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018-2030

Nabory uruchomiono tak偶e w ramach Priorytet贸w 1a, 1b, 2a oraz 3 Rz膮dowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2022.

W ramach konkurs贸w organizacje mog膮 uzyska膰 wsparcie na:

 • PROO 1a: realizacj臋 dzia艂a艅 misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.  Warto艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 6 900 000 z艂. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynosz膮 odpowiednio 5 200 000 z艂 w 2023 r. i 5 200 000 z艂 w 2024 r.
 • PROO 1b: zadania s艂u偶膮ce zwi臋kszeniu aktywno艣ci organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projekt贸w mi臋dzynarodowych oraz si臋ganiu przez te organizacje po 艣rodki w ramach program贸w wdra偶anych przez instytucje zagraniczne.  Warto艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 800 000 z艂. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynosz膮 odpowiednio 800 000 z艂 w 2023 r. i 800 000 z艂 w 2024 r.
 • PROO 2a: dzia艂ania obejmuj膮ce kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapita艂u 偶elaznego. Warto艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000 z艂. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynosz膮 odpowiednio 1 000 000 z艂 w 2023 r. i 1 000 000 z艂 w 2024 r.
 • PROO 3: wsparcie inicjatyw s艂u偶膮cych rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji dzia艂a艅 statutowych przez organizacje stra偶nicze i lokalne media obywatelskie, dzia艂aj膮ce na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wok贸艂 istotnych spraw publicznych, monitorowania dzia艂a艅 instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wsp贸lne, w szczeg贸lno艣ci tam, gdzie podejmowane s膮 decyzje lub stanowione jest prawo. Warto艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000  z艂. Szacunkowa alokacja na 2023 r. wynosi  1 000 000 z艂.

Nab贸r wniosk贸w w ramach konkurs贸w prowadzony b臋dzie w okresie:

 • nab贸r ofert rozpocznie si臋 w dniu聽06 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin sk艂adania ofert up艂ywa聽10 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00.

Wi臋cej szczeg贸艂贸w w regulaminie konkursu oraz na stronie niw.gov.pl.

Przeskocz do tre艣ci