Wstępna i ostateczna lista grup inicjatywnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim”

Prezentujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsc pracy i udzielenie wsparcia pomostowego.

Przeskocz do treści