Konsultacje Regulaminów konkursów NOWEFIO 2022 oraz PROO 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminów konkursów na rok 2022 w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminów możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres:

do dnia 3 listopada 2021 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag, które zostanie przedstawione Komitetom Sterująco-Monitorującym oraz opublikowane na stronie NIW-CRSO.

Do pobrania:

Regulamin NOWEFIO 2022 (projekt do konsultacji)

Regulamin PROO 2022 (projekt do konsultacji)

Formularz konsultacyjny FIO/PROO 2022

Źródło: niv.gov.pl

Przeskocz do treści