Informacja o konsultacjach publicznych „Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035”

Przypominamy o konsultacjach projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035”

Data rozpoczęcia konsultacji:  4 października 2021 r.

Data zakończenia konsultacji:  2 listopada  2021 r.

Cel konsultowanego projektu:

„Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035” jest polityką publiczną w rozumieniu art. 5 pkt 7b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). Strategia stanowi wytyczne do działań, które programuje się na lata 2021-2035.

Strategia koncentruje się na pięciu obszarach: opieki nad dzieckiem, w tym dzieckiem
z niepełnosprawnością, opieki nad osobami starszymi, niezależnego życia – wsparcia osób
z niepełnosprawnościami, wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcia osób
w kryzysie bezdomności.

Opracowanie strategii dotyczącej deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce jest również jednym z kryteriów spełnienia warunkowości podstawowej dla polityki spójności 
w obszarze społecznym na lata 2021-2027 (warunek 4.4, dotyczący krajowych ram strategicznych polityki na rzecz włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa).

Sposób zgłaszania uwag:

Uwagi należy zgłaszać w tabeli uwag drogą elektroniczną na adres e-mail:  strategia.konsultacje@mrips.gov.pl

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-polityki-publicznej-pt-strategia-rozwoju-uslug-spolecznych-polityka-publiczna-na-lata-20212035
Przeskocz do treści