Ostatnie dni na zamieszczenie sprawozda艅 za 2020 rok przez OPP

15. pa藕dziernika 2021 r. mija termin na zamieszczenie sprawozda艅 za 2020 rok. Obowi膮zek ten dotyczy wszystkich organizacji po偶ytku publicznego, bez wzgl臋du na to, czy by艂y uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od os贸b fizycznych, czy te偶 nie.

Po raz pierwszy organizacja zamieszcza sprawozdania za ca艂y rok, w kt贸rym otrzyma艂a status organizacji po偶ytku publicznego (np. je艣li status otrzyma 18 grudnia 2020 roku, to sprawozdania zamieszcza za 2020 rok do 15 pa藕dziernika 2021 roku albo 鈥 gdy jej rok obrotowy jest inny ni偶 kalendarzowy 鈥 do 30 listopada 2021 roku).

Po raz ostatni organizacja zamieszcza sprawozdania za rok obrotowy, w kt贸rym utraci艂a status organizacji po偶ytku publicznego.

Sprawozdania finansowe

Roczne聽sprawozdanie finansowe聽organizacja sporz膮dza zgodnie z zasadami okre艣lonymi w聽ustawie z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217). Pocz膮wszy od sprawozdania za 2017 rok organizacje maj膮 mo偶liwo艣膰 przygotowywania tego sprawozdania wg wzoru z za艂膮cznika nr 6 do tej ustawy.

Natomiast w przypadku sprawozda艅 finansowych za 2020 rok oraz za 2019 rok zosta艂y przed艂u偶one o trzy miesi膮ce terminy sporz膮dzenia i podpisania oraz zatwierdzenia tych sprawozda艅:

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne聽z dzia艂alno艣ci organizacja sporz膮dza zgodnie ze wzorem okre艣lonym w Rozporz膮dzeniu Przewodnicz膮cego Komitetu do spraw Po偶ytku Publicznego z dnia 24 pa藕dziernika 2018 r. w sprawie wzor贸w rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z dzia艂alno艣ci organizacji po偶ytku publicznego (Dz. U. poz. 2061) 鈥 dotyczy sprawozda艅 od roku obrotowego rozpocz臋tego w 2018 roku.

Je艣li jej przych贸d za dany rok wynosi do 100 tys. z艂otych w艂膮cznie, w贸wczas wype艂nia si臋 sprawozdania uproszczone. Je偶eli kwota ta zostanie przekroczona, nale偶y wype艂ni膰 pe艂ne sprawozdanie.

Przeskocz do tre艣ci