Spotkanie dot. mieszkalnictwa wspieranego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie zaprasza na spotkanie dot. mieszkalnictwa wspieranego – typologia, różnice, sposoby i możliwości finansowania, przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08.10 2021 r. w formie online.

Szkolenie poprowadzi p. Piotr Olech {Członek grupy roboczej ds. badań oraz członek Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi (FEANTSA) wspieranej przez Komisję Europejską. Ekspert i członek grup sterujących wielu europejskich projektów w zakresie polityki społecznej w tym MPHASIS, Housing First Europe, PEER REVIEW. Ekspert w zakresie instrumentów i narzędzi integracji osób wykluczonych społecznie. Szkoleniowiec, autor artykułów i raportów na temat bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego}.

Osoby  zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o przesłanie emaila, potwierdzającego, obecności na adres cus@wzp.pl  do dnia 01.10.21 do godziny 14.00.

Zwrotnie przekażemy Państwu link do spotkania  oraz pozostałe informacje dot. spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Przeskocz do treści