Grupowe spotkania doradcze dla grup inicjatywnych PS

Planowane grupowe spotkania doradcze dla grup inicjatywnych przedsiębiorstw społecznych OWES Szczecin we wrześniu:

  • 7.09.2021 (Kamień Pomorski): doradztwo grupowe z zakresu przedsiębiorczości społecznej
  • 8.09.2021 (on-line): doradztwo grupowe z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz procedury związanej ze ścieżką dotacyjną
  • doradztwo grupowe w zakresie tworzenia biznesplanów (terminy uzgadniane indywidualnie z grupami inicjatywnymi)

Dodatkowo grupy inicjatywne skorzystają z kursu on-line „Przedsiębiorczość społeczna dla niewtajemniczonych” (dostęp do kursu w terminie do 13.09.2021 r.)

Przeskocz do treści