Trwają konsultacje „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022″

Do 24 września br. organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego mogą wziąć udział w trwających konsultacjach dokumentu pt. ,,Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022″. Zawiera on m.in. zapisy o najważniejszych kierunkach współpracy między samorządem na szczeblu regionalnym, a III sektorem, w tym także o planowanych środkach dotyczących współpracy finansowej w 2022 roku. Zapisy programu stanowią podstawę realizacji działań w kolejnym roku, w tym ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w ramach planowanych priorytetów współpracy.

Uwagi do Urzędu Marszałkowskiego można przekazywać za pomocą dedykowanego formularza. Treść projektu programu, ogłoszenie oraz formularz zgłaszania opinii znajdują się m.in. na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – zakładka konsultacje – link

Po zebraniu uwag i zaktualizowaniu projektu będzie on przekazany Zarządowi Województwa, a następnie Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego celem przyjęcia. 

Ponadto, w dn. 6 września w godz. 16:00 – 18:00 odbędzie się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na które zaprasza Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców zapraszamy do Domu Kultury Kolejarza przy ul Szczecińskiej 17 w Stargardzie. Będzie to również okazja, aby szczegółowo zapoznać się z zapisami zawartymi w programie.  Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić e-mailowo na adres: mpieczynska@wzp.pl

Przeskocz do treści