Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – wykonanie usługi i dostawy materiałów edukacyjnych/merytorycznych oraz serwisu kawowego i poczęstunku

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, realizując partnerski projekt „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 , zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 12.08.2021 r. zaprosiła do składania ofert na wykonanie usługi i dostawy materiałów edukacyjnych/merytorycznych oraz serwisu kawowego i poczęstunku.

W terminie wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę cenową zaproponował Wykonawca: Fundacja Europa Lokalna.

Przeskocz do treści