Zapytanie ofertowe – wykonanie usługi i dostawy materiałów edukacyjnych/merytorycznych oraz serwisu kawowego i poczęstunku

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, realizując partnerski projekt „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi i dostawy materiałów edukacyjnych/merytorycznych oraz serwisu kawowego i poczęstunku.

Zapytanie ofertowe – materiały edukacyjne/merytoryczne

Formularz ofertowy – materiały edukacyjne/merytoryczne – DOC

Formularz ofertowy – materiały edukacyjne/merytoryczne – PDF

Zapytanie ofertowe – serwis kawowy i poczęstunek

Formularz ofertowy – serwis kawowy i poczęstunek – DOC

Formularz ofertowy – serwis kawowy i poczęstunek – PDF

Przeskocz do treści