OFERTA PRACY: SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI (nr ref. R/7/2021)

O艣rodek Wsparcia Ekonomii Spo艂ecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundacj臋 Inicjatyw Spo艂eczno-Gospodarczych KOMES w zwi膮zku z rozwojem dzia艂alno艣ci poszukuje os贸b na stanowisko SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI (nr ref. R/7/2021)

OPIS ZADA艃:

 • opracowanie 艣cie偶ki aktywizacji spo艂eczno-zawodowej os贸b zagro偶onych ub贸stwem i/lub wykluczeniem spo艂ecznym i udzielanie adekwatnego wsparcia podczas jej realizacji
 • wspieranie uczestnik贸w projektu w szczeg贸lno艣ci w podj臋ciu i/lub utrzymaniu zatrudnienia w przedsi臋biorstwach spo艂ecznych (PS) i podmiotach ekonomii spo艂ecznej (PES)
 • wsp贸艂praca z kadr膮 zarz膮dzaj膮c膮 PS/PES w zakresie dostosowania miejsca pracy do indywidualnych mo偶liwo艣ci uczestnik贸w projektu
 • organizacja i prowadzenie spotka艅 indywidualnych i grupowych w zakresie kompetencji mi臋kkich maj膮cych na celu podj臋cie i/lub utrzymanie zatrudnienia w PS/PES
 • bie偶膮ca diagnoza uczestnik贸w projektu oraz podejmowanie adekwatnych interwencji w sytuacjach trudnych
 • nawi膮zywanie kontaktu i wsp贸艂pracy z instytucjami pomocowymi w celu wsparcia w rozwi膮zywaniu bie偶膮cych problem贸w uczestnik贸w projektu
 • wsp贸艂praca z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji spo艂ecznej, samorz膮dami oraz innymi organizacjami i podmiotami dzia艂aj膮cymi w otoczeniu PS/PES dla realizacji skutecznej 艣cie偶ki wsparcia
 • prowadzenie bie偶膮cej dokumentacji dzia艂a艅 doradczych oraz dokumentacji zwi膮zanej z klientami O艣rodka i udzielanym wsparciem

PROFIL KANDYDATA IDEALNEGO

 • wykszta艂cenie wy偶sze (kierunki: psychologia, doradztwo zawodowe, praca socjalna)
 • minimum 3-letnie udokumentowane do艣wiadczenie w zakresie projektowania i wdra偶ania mechanizm贸w wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
 • praktyczna znajomo艣膰 narz臋dzi i instrument贸w rynku pracy wspieraj膮cych osoby wykluczone lub zagro偶one wykluczeniem spo艂ecznym
 • mobilno艣膰 鈥 gotowo艣膰 do cz臋stych wyjazd贸w s艂u偶bowych (g艂贸wnie 1-dniowych)
 • inicjatywa, kreatywno艣膰 oraz samodzielno艣膰 w podejmowaniu i realizacji dzia艂a艅
 • umiej臋tno艣膰 podejmowania optymalnych decyzji i funkcjonowania w dynamicznie zmieniaj膮cym si臋 otoczeniu
 • bardzo wysokie umiej臋tno艣ci samodzielnego okre艣lania cel贸w oraz determinacja i zaanga偶owanie w ich realizacji
 • prawo jazdy kat. B z praktyk膮 w prowadzeniu pojazd贸w
 • obs艂uga pakietu MS Office,
 • umiej臋tno艣膰 praktycznego stosowania przepis贸w: Standardy O艣rodk贸w Wsparcia Ekonomii Spo艂ecznej, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, Ustawa o pomocy spo艂ecznej, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsi臋wzi臋膰 w obszarze w艂膮czenia spo艂ecznego i zwalczania ub贸stwa z wykorzystaniem 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • mile widziane do艣wiadczenie w realizacji projekt贸w dofinansowanych ze 艣rodk贸w unijnych

OFERUJEMY

 • zatrudnienie w oparciu o umow臋 o prac臋, wymiar etatu: 陆
 • elastyczny czas pracy 鈥 praca stacjonarna oraz praca w terenie (w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamie艅skim, polickim, M. Szczecin oraz M. 艢winouj艣cie)
 • mo偶liwo艣膰 rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i mentoring do艣wiadczonych wsp贸艂pracownik贸w

KIM JESTE艢MY

Od 2010 lat misj膮 O艣rodka Wsparcia Ekonomii Spo艂ecznej w Szczecinie jest aktywna promocja znaczenia ekonomii spo艂ecznej w regionie zachodniopomorskim s艂u偶膮cej integracji zawodowej i spo艂ecznej os贸b zagro偶onych marginalizacj膮, wzrostowi kapita艂u spo艂ecznego oraz rozwojowi przedsi臋biorczo艣ci. O艣rodek tworzy grono specjalist贸w kieruj膮cych si臋 warto艣ciami takimi jak: szacunek, wsp贸艂praca, zaanga偶owanie.  Do naszego zespo艂u zapraszamy osoby kieruj膮ce si臋 podobnymi warto艣ciami, kt贸re czuj膮 si臋 dobrze w dynamicznym 艣rodowisku pracy, lubi膮 wyzwania i jednocze艣nie pozostaj膮 wra偶liwi na specyfik臋 grup os贸b defaworyzowanych na rynku pracy. Wi臋cej informacji na nasz temat znajduje si臋 TUTAJ zapraszamy tak偶e na nasz Fanpage

Prosimy o nadsy艂anie swojego CV (na za艂膮czonym wzorze) oraz listu motywacyjnego do dnia 26.07.2021 r. na adres e-mail: biuro@aktywneowes.pl wpisuj膮c w temacie nr ref. 鈥濺/7/2021鈥鈫 URUCHAMIAMY 艣cie偶k臋 dotacyjn膮 na utworzenie miejsc pracy i udzielenie wsparcia pomostowego. Rusza rekrutacja do projektu wspieraj膮cego tworzenie miejsc pracy w PSOFERTA PRACY: KLUCZOWY DORADCA BIZNESOWY (nr ref. KDB/7/2021) 鈫

Przeskocz do tre艣ci