Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Usługi marketingowe dla PES i PS”

Prezentujemy informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Usługi marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w projekcie pn. SZOWES – OWES w regionie szczecińskim – w podziale na części”.

Przeskocz do treści