Konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz ósmy organizuje konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Od wielu lat inicjatywa ta, ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs ten dedykowany jest beneficjentom i osobom zaangażowanym w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą odpowiednich formularzy zgłoszeniowych – w zależności od wybranej kategorii – stanowiących załączniki nr 2-7 do Regulaminu konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022 (do pobrania TU).

Zgłoszenia można składać do dnia 9 maja 2022 r. przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej (skan) na adres galaEFS@wup.pl.

Ustalono 10 kategorii nagród w ramach 3-ech obszarów:

 1. Europejski Fundusz Społeczny na Pomorzu Zachodnim:
 1. „Beneficjent z pasją”
 2. „Ambasador EFS”
 3. „Równość szans”
 4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
 1. „Najlepszy Beneficjent PO WER”
 2. „Młodzi w akcji”
 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego:
 1. „Najlepszy Beneficjent RPO WZ”
 2. „Inwestycje w kadry”
 3. „Inwestycja w edukacje”
 4. „Inwestycja w zdrowie”
 5. „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”

Ścisłą dziesiątkę laureatów konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022″, w ramach każdej z przyjętych kategorii, wyłoni Komisja, w skład której zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia EFS. Zwycięzców poznamy zaś w II połowie października 2022 roku.

Zgłoszenia kandydatów do nominacji mogą dokonać Beneficjenci korzystający ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego czyli m.in. beneficjenci wsparcia OWES, podmioty bądź osoby indywidualne zaangażowane w realizację, bądź korzystające ze wsparcia, czy też ogólnie zainteresowane tematyką funduszy europejskich, Wydziały Wdrażające WUP w Szczecinie. Beneficjent bądź osoba indywidualna może dokonać zgłoszenia własnej organizacji bądź osoby do uczestnictwa w konkursie.

Projekty, podmioty oraz osoby nagrodzone i nominowane w 2018, 2019 i 2021 roku w Gali „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” zostają wyłączone z udziału w tej samej kategorii konkursu. Wszystkie sylwetki nagrodzonych i nominowanych z tych lat przedstawione zostały na naszym kanale YouTube:

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021

Przeskocz do treści