Akademia Lidera

AKADEMII LOKALNEGO LIDERA to program stworzony w projekcie „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 Do AKADEMII zapraszamy przedstawicieli:

 • grup nieformalnych, sołectw, rad osiedli, centrów kultury, itp.;
 • podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, itp.).

 AKADEMIA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów, którzy aktywnie działają w swoich społecznościach. Uczestniczący w Akademii Liderzy otrzymają kompleksowe wsparcie, które pozwoli na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji społecznej, współpracy lokalnej, finansowania i promocji inicjatyw oddolnych, pomysłów na zagospodarowanie czasu wolnego, a także podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych – tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju. W AKADEMII można również zdobyć mikrogrant na najlepszą inicjatywę oddolną w powiecie!

Program AKADEMII obejmuje łącznie 36 godzin zajęć z tematyki: animacji społecznej, finansowania inicjatyw, funkcjonowania organizacji oraz wiele innych – wszystko, co powinien wiedzieć LOKALNY LIDER. Zajęcia organizowane są w każdym z 6 w/w powiatów 2-3 razy w tygodniu popołudniami lub w weekendy w grupach około 12 osobowych.

 Korzyści z uczestnictwa w AKADEMII, m.in.:

 • poznanie narzędzi niezbędnych do aktywizowania społeczności lokalnych (warsztat pracy animatora, zasady wolontariatu, kreowanie inicjatyw, zagospodarowanie czasu wolnego, promocja działań, itd.);
 • diagnoza potencjału lokalnych liderów oraz otoczenia;
 • nabycie umiejętności nawiązywania współpracy i komunikacji z otoczeniem;
 • zdobycie wiedzy o ekonomii społecznej, w tym podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • zapoznanie się ze źródłami finansowania inicjatyw, z których można finansować przedsięwzięcia;
 • udział w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną z możliwością jej sfinansowania z mikrograntu;
 • wymiana dobrych praktyk.

Dotychczas AKADEMIA realizowana była w:

 • Maszewie – edycja zakończona
 • Nowogardzie – edycja zakończona
 • Międzyzdrojach – edycja w trakcie
 • Rewal – edycja w trakcie

Harmonogram spotkań ALL w Rewalu:

 • 20.10.2021 Animacja Społeczna w praktyce cz.1
 • 27.10.2021 Animacja Społeczna w praktyce cz.2
 • 3.11.2021 Animacja Społeczna w praktyce cz.3
 • 10.11.2021 Animacja Społeczna w praktyce cz.4
 • 17.11.2021 Finansowanie inicjatyw społecznych cz.1
 • 24.11.2021 Finansowanie inicjatyw społecznych cz.2
 • 1.12.2021 Finansowanie inicjatyw społecznych cz.3
 • 8.12.2021 Promocja działań organizacji i inicjatyw lokalnych
 • 15.12.2021 Animacja czasu wolnego

Zajęcia odbywać się będą w środy o godzinie 16:30 przy ul. Dworcowej 21.


Harmonogram spotkań ALL w Międzyzdrojach:

 • 25.10.2021 Komunikacja i budowanie zespołu
 • 8.11.2021  Animacja Społeczna w praktyce cz.1
 • 15.11.2021 Animacja Społeczna w praktyce cz.2
 • 22.11.2021 Animacja Społeczna w praktyce cz.3
 • 29.11.2021 Animacja Społeczna w praktyce cz.4
 • 6.12.2021 Finansowanie inicjatyw społecznych cz.1
 • 13.12.2021 Finansowanie inicjatyw społecznych cz.2
 • 20.12.2021 Finansowanie inicjatyw społecznych cz.3
 • 03.01.2022 Promocja działań organizacji i inicjatyw lokalnych
 • 10.01.2022   Animacja czasu wolnego

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki o godzinie 17:30 w Międzynarodowym Domu Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 20.


Jeśli chcecie, aby AKADEMIA odbyła się w Waszej Gminie, zbierzcie około 12 społecznie aktywnych osób i skontaktuj się z nami: 516 703 312.

Przeskocz do treści