Akademia Lokalnego Lidera

AKADEMII LOKALNEGO LIDERA to program stworzony w projekcie „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 Do AKADEMII zapraszamy aktywnych mieszkańców regionu szczecińskiego* – tj. przedstawicieli:

 • grup nieformalnych, sołectw, rad osiedli, centrów kultury, itp.;
 • podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, itp.).

AKADEMIA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności LIDERÓW, którzy aktywnie działają w swoich społecznościach. Uczestniczący w Akademii Liderzy bezpłatnie otrzymają wiedzę i umiejętności z zakresu animacji społecznej, współpracy lokalnej, finansowania i promocji inicjatyw oddolnych, a także podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych – tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju. W AKADEMII można również zdobyć mikrogrant na najlepszą inicjatywę oddolną w powiecie!

Zajęcia organizowane popołudniami lub w weekendy w grupach około 12 osobowych.

 Korzyści z uczestnictwa w AKADEMII, m.in.:

 • poznanie narzędzi niezbędnych do aktywizowania społeczności lokalnych (animacja społeczna, rola lidera, zasady wolontariatu, kreowanie inicjatyw, finansowanie przedsięwzięć, promocja działań, itd.);
 • diagnoza potencjału lokalnych liderów oraz otoczenia;
 • nabycie umiejętności nawiązywania współpracy i komunikacji z otoczeniem;
 • zdobycie wiedzy o ekonomii społecznej, w tym podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udział w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną z możliwością jej sfinansowania z mikrograntu;
 • wymiana dobrych praktyk.

Dotychczas AKADEMIA realizowana była w:

 • Maszewie – edycja zakończona
 • Nowogardzie – edycja zakończona
 • Międzyzdrojach – edycja zakończona
 • Rewalu – edycja zakończona

W 2022 roku planowane są edycje w:

 • Świnoujściu – spotkanie informacyjne odbędzie się 2 marca 2022 roku (środa) od godziny 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 62a
 • Golczewie – planowany termin rozpoczęcia – marzec 2022 roku
 • Dołujach (gmina Dobra) – planowany termin rozpoczęcia – maj 2022 roku

Jeśli chcecie, aby AKADEMIA odbyła się w Waszej Gminie, zbierzcie około 12 społecznie aktywnych osób i skontaktuj się z nami: 516 703 312.


*Region szczeciński – powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M.Szczecin, M.Świnoujście

Przeskocz do treści